Esteve Palet

Esteve Palet, professor de llenguatge musical, piano, cambra i Cor Gran

Esteve Palet Mir bnNascut a Banyoles, és precisament a l’escola municipal de música de la ciutat on rep la base dels seus estudis musicals. Pianista, però sobretot fervent compositor, ha estat guardonat en diversos concursos dins de la matèria, on destaca el premi “Joaquin Rodrigo” de composició per a orquestra simfònica.

El 2006 s’inicia en la pedagogia entrant a formar part del claustre de professors de l’EMMB on actualment és el cap del departament de piano. www.estevepalet.com