Història de l’EMMB

L’Escola Municipal de Música de Banyoles es va crear l’any 1984 i, des d’aleshores, segueix un procés de desenvolupament i creixement. Com a centre educatiu de titularitat pública, promogut i gestionat per l’Ajuntament de Banyoles, a través de l’Àrea de Cultura, es va constituir com un equipament cultural i alhora educatiu que pretenia facilitar la pràctica musical tot donant resposta a la demanda social.

El curs 2014-2015 l’EMMB ha superat els 400 alumnes inscrits, un augment considerable respecte els darrers anys fruit de la integració, al llarg dels dos passats cursos, de l’Escola i el Taller de Música. Aquestes dades converteixen l’EMMB en una de les escoles de les comarques gironines, fora de la ciutat de Girona, amb més estudiants. També se situa per sobre de la mitjana estatal de la població que estudia música, ja que mentre que aquesta és del 0,45%, a Banyoles és de l’1,26%.

Cada vegada més l’EMMB ha esdevingut un equipament totalment implementat a Banyoles que ofereix una proposta pedagògica rica i plural en benefici del creixement musical i cultural de la ciutat. Aquest èxit es deu, entre molts altres factors, al fet que la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte de l’Escola el 2006, potenciant la tasca educativa del centre, així com també a la qualitat i la implicació del professorat i dels coneixements musicals impartits.

Per saber més coses sobre el seu origen, els seus fundadors i la trajectòria de l’escola al llarg d’aquests més de trenta anys us convidem a llegir el següent reportatge que la Revista de Banyoles hi va dedicar el juny del 2013.