Isabel Font

Isabel Font, professora de piano i conjunt instrumental ORFF

Al llarg de la seva carreraIsabel Font BN dins el món educatiu ha realitzat classes de piano i llenguatge musical en diverses escoles de música. Sempre ha estat, també, vinculada al món coral.

Va ser el gener de 2015, amb la jubilació del banyolí Esteve Palet Ribas, que va començar a realitzar les classes d’ORFF amb moltes ganes i il·lusió.