Oferta educativa

L’oferta formativa de l’EMMB proporciona ensenyaments musicals en edats compreses des dels 3 anys fins a adults.

Sensibilització (de 3 a 5 anys)
Elements com ara el moviment, l’educació de l’oïda, el treball de cançons, les audicions musicals, la improvisació i la creació musical a partir de contes i petites històries musicals són els eixos vertebradors de l’assignatura, que esdevé una porta d’entrada a l’escola i a la iniciació dels infants en l’aprenentatge i en l’expressió musical.

Iniciació (6 anys)
Curs on els nens i nenes entren progressivament en l’aprenentatge musical, estructurat en tres activitats ben diferenciades: iniciació al llenguatge musical, Cor Petit de l’EMMB i Roda instrumental, classe en la qual els alumnes coneixen i entren en contacte amb tots els instruments que s’imparteixen a l’EMMB.

Preparatori (7 anys)
Curs a partir del qual els nens i nenes comencen les classes individuals d’instrument, mentre s’avança en l’estudi del llenguatge musical i es continua treballant en la formació vocal del Cor Petit.

Nivell Elemental ( de 8 a 11 anys)
Quatre cursos que formen el Nivell Elemental. Són la base de la formació musical dels nens i nenes. Continua l’estudi del llenguatge musical, l’instrument i el ventall d’optatives s’amplia a Cor Mitjà, Conjunt ORFF , Conjunt Instrumental i la participació de la Jove Orquestra de Banyoles (secció Balma). A partir de 3r de Nivell Elemental s’ha d’escollir entre l’Eix Troncal o l’Aprofundiment, fet que determina les hores d’estudi i dedicació a la música.

Nivell Mitjà (de 12 a 17 anys)

Sis cursos que configuren el Nivell Mitjà. Continua existent el doble itinerari (troncal i aprofundiment) i permet triar entre clàssic i modern als alumnes d’aprofundiment. La vessant clàssica s’ofereix fins a 4t de Nivell Mitjà, mentre que en la formació moderna l’oferta avarca fins a 6è de Nivell Mitjà, igualment que l’itinerari troncal. Les optatives de Nivell Mitjà són les cambres i combos, la Jove Orquestra de Banyoles (secció Batenvic), la Banyoles Big Band, la Banyoles Marxing Band i el Cor Gran.

Itinerari Jove (a partir de 10 anys)
Pensat per a aquells nens, nenes i joves que, sense tenir una formació musical prèvia, es volen incorporar a l’EMMB. Es tracta d’una porta d’accés a la formació musical que s’obre a nous perfils. Consisteix en classes de llenguatge adaptades als diferents nivells, instrument individual i optatives col·lectives.

Música per a adults
Formació musical a mida per a adults: instrument individual, llenguatge musical i possibilitat de formacions instrumentals.

INSTRUMENTS

L’EMMB ofereix ensenyaments de violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, piano, flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxofon i veu.

FORMACIONS COL·LECTIVES

Jove Orquestra de Banyoles
Es crea l’any 1999 i està formada per alumnes de corda i vent de l’EMMB, amb l’objectiu que es puguin iniciar en la pràctica orquestral. La JOB està estructurada en dues seccions segons l’edat i el nivell dels alumnes. La secció Balma, formada per alumnes de 10 a 12 anys i la secció Batenvic, pels alumnes a partir de 12 anys. En total formen part de la JOB prop de 50 estudiants.

Banyoles Big Band
Neix el curs 2012-2013 com a representació de la línia moderna que passa a tenir l’EMMB, després de la fusió amb el Taller de Música. Aquesta formació inclou tots els instruments de vent a més de la bateria, el baix elèctric, la guitarra elèctrica i el piano, com a base rítmica. La formació integra alumnes a partir dels 12 anys.

Banyoles Marxing Band

Neix el curs 2014-2015. Formació acústica de música de carrer amb arrel americana i New Orleans. El seu treball es basa en l’aprenentatge de música popular i la improvisació, amb alumnes de vent i percussió a partir de 12 anys.

Cor Petit, Mitjà i Gran
Des dels 6 fins als 17 anys, l’EMMB potencia el treball del cor, com a formació vocal en la qual es treballen l’afinació, la capacitat d’escolta, l’atenció, la concentració i la memòria, alhora que s’aprofundeix en un control de la tècnica vocal.

Conjunts d’ORFF

Grups de 10-14 alumnes tocant xilofons i metal·lòfons seguint el mètode pedagògic ORFF.

Combos, Cambres i Conjunts instrumentals
Formacions de grups més reduïts (3-8 alumnes) en les quals es treballen peces clàssiques o modernes.